CİNUÇEN TANRIKORUR (20. 02. 1938 – 28. 06. 2000) İstanbul Fatih’te doğdu. Adâlet ve Zaferşan Tanrıkorur’un oğludur. Adı Kazan Tükçesi’nde her zaman yenen anlamındaki. “Yenucu – Yenici” kökünden gelmektedir. Çarşamba ilkokulunu, İtalyan Lisesi’ni ve Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. İtalyanca’dan başka Latince, Fransızca ve İngilizce öğrendi. Beş yaşlarında müziğe başladı ve Klasik Türk Müziği eğitimi aldı. Tanbûrî Cemil Bey, Münir Nurettin Selçuk, Şerif Muhiddin Targan, Yorgo Bacanos, Sâdeddin Kaynak, dinleyerek istifade ettiği sanatçılardır. On sekiz yaşlarında kendi kendine öğrendiği udu kısa zamanda ilerleten ve geliştiren sanatçı, yirmi iki yaşında İstanbul Radyosu’na girdi. Bu kurumda birçok görevler yaptı.Yaptığı üç yüz civarındaki bestenin çoğuyla ödül aldı. Şedd-i Saba ismiyle terkib ettiği makamdan tam bir “Klasik Fasıl” besteleyen Tanrıkorur Türk Halk Müziği’nin “Aşık” ları gibi Klâsik Türk Müziği’nin “Ozan Hanende ve Sâzende” si olmuştur. Yurt içinde ve dışında çok sayıda resital ve konferanslar yayınlayan bir solo Long Play’i ve tamamen kendi bestelerinden oluşan bir kaseti bulunan Tanrıkorur, uzun yıllar tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü ve Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde vefât etti.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat