TRT Repertuar Numarası:11806BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMustafa TahralıMakamıKarcığarUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi
Sinemizden savurur göklere hicran ateşi

Nasıl olmaz şu cihan bir koca yangından eser
Gözlerin gördüğü baştan başa canan ateşi

Olsa musa gibi bir er tutuşur parlardı
Yine vâdî-i mukaddesteki rahman ateşi

Nicedir susmayı bilmez susamış dillerimiz
Dindirir sanma mürîd artırır efgirn ateşi
Otomatik oynat