TRT Repertuar Numarası:11789BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMustafa TahralıMakamıBuselikUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Susmasın gülşen-i can bülbülü, feryad etsin
Can veren nağmesi bicanlara imdad etsin
Ne olur, gülleri terketmesin ağyar sesine
Yad edip derdini aşıkları dilşad etsin
Otomatik oynat