TRT Repertuar Numarası:11794BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıSamih Rif'at BeyMakamıDügahUsulüSofyanFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Anlayan yok nar-ı aşkın şiddet-i buhranını,
Sînemin Allah bilsin cûşiş-ı nîrâmnını!
Zahm-ı hicrânjtmiyor artık kabûl-î iltiyâm,
Derdimin, ey mevt, senden beklerim dermânını!
Otomatik oynat