TRT Repertuar Numarası:11827BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıBakıMakamıŞehnazUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Ezelden şah-ı aşkın bende-i fermanıyız cana
Muhabbet mülkünün sultan-ı alişanıyız cana
Şarab-i nab-i lütfun teşne dillerden diriğ etme
Bu deştin bağrı yanmış lale-i numanıyız cana
Otomatik oynat