TRT Repertuar Numarası:860BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMecdinevin TanrıkorurMakamıNikrızUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Aydın'da doğan erlere aman cepken yaraşır
Dön şanlı efem dön sana meydan yaraşır
Gök kubbeyi sardıkça davul sesleri güm

Çök dizlerinin üstüne aman şimşek gibi sen
Harman dalının sihrini göster bize sen
Yüz yıllara türk ismini efsane bırak sen
Otomatik oynat