TRT Repertuar Numarası:14365BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıAzız Mahmud Hüdaı Hz.MakamıHüzzamUsulüDüyekFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Seherde açılan güller nedendir
Öten şüride bülbüller nedendir
Benefşelerle sünbüller nedendir
Gören göz söyleyen diller nedendir

Bakanlar kudreti perverdigare
Görenler sun'i Hakkı aşikare
Nazar et ibret ile nevbahare
Akan sular, esen yeller nedendir

Safayı kande buldu kalb-i insan
Ziya-yı kanden aldı mahi taban
Simarı kande buldu bağ-ı bustan
Gülistanda biten güller nedendir

Nedendir dar-ı dünya dar-ı ukba
Nedendir mah ü hurşid ü süreyya
Nedendir berr ü bahr ü kuh ü sahra
Acep bu yollar ü beller nedendir

Kamu ervah Elest bezmine yetdi
Hitab-ı Hakkı hep cümle işitdi
Ya niçün her biri bir yola gitdi
Hüda birdir bu çok yollar nedendir

Kamunun aslı hod Adem'le Havva
Ya niçün bazı ala bazı edna
Hüdayi kanden oldu bunca eşya
Bu alemlerle bu iller nedendir