TRT Repertuar Numarası:11786BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıAhmet IlgazMakamıBuselikUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Aczi idrak etmeyen benlik güder, bulmaz felah
Nefse mahkumdur, düşer debrin bela girdabına
AKlı var, izanı yok, ma'na-yı aşktan bihaber
Kendi ceblinden çeker, girmez gönül dergahına
Otomatik oynat