TRT Repertuar Numarası:11801BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMemduh CumhurMakamıHicazkarUsulüMüsemmenFormuGazel
Notaları
Sözleri
Alem içre ademoğlu haşredek sürgünde mi
Ayrılık çok sürdü, vuslat firkatin hüznünde mi

Anlatır galib ezelden "rüsn ü aşk" efsânesi
Cümle zahir, cümle bâtın aşıkın hüsnünde mi

Ölmeden evvel ölüm fevkinde devlet bilmedik
Hakka vuslat haktadır, hak aşıkın gönlünde mi

Bir emanet gezdirip durmaktayız emrinle biz
Aşıka va’dettiğin vuslat aceb son günde mi

Her nefes alemde cumhur vahdetin zevkindedir
Her nefes indinde yarab son nefes hükmünde mi