TRT Repertuar Numarası:11807BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMustafa TahralıUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Düştü can mülkü şükür bir nice sultân eline
Ne olur vermesin artık onu devrân eline
Koca dünyâ bağı vermişse cefâ meyvası hep
Gonca güller verir artık o perîşân eline
Aldı mizmarını davud okur âvâz âvâz
Bu sadâ oldu şifâ gönlüne ferman eline
O ne alem ki sürükler seni bîçâre mürîd
Açıver sineni sığmaz ki o umman eline
Otomatik oynat