TRT Repertuar Numarası:11782BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMustafa Nafiz IrmakMakamıBayatiarabanUsulüTürk AksağıFormuFantezi
Notaları
Sözleri
Geldim huzur-u hüsnüne peymaneler gibi
İçtim heva-yı ıtrını divaneler gibi

Fecr-i nazarla verdi yüzün gülsitana renk
Açtım bahara sinemi meyhaneler gibi

Güftar-şuhun oldu arazbar-buselik
Bir zemzemeyle doldu şebim laneler gibi

Daman-ı hüsnü anına yüz sürdü aftab
Yandı cemal-i şem'ine pervaneler gibi

Ey şuh-ı nev-nihal-i şebabet, pehanımol
Geldim huzur-u hüsnüne peymaneler gibi