TRT Repertuar Numarası:11828BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıYahya K.Beyatlı-Mustafa N.IrmakMakamıŞehnazUsulüDevr-i KebırFormuBeste
Notaları
Sözleri
Görmemiş çeşm-i felek hiç biz ne demler görmüşüz
Handeden açmış fecirler, gözde nemler görmüşüz
Hayli şeb encümden efzûn cam ü cemler görmüşüz
Bezm-i cemden sonra subh-i muhteşemler görmüşüz
Terennüm:
Dilnüvâzım, çaresâzım, iş vebâzım, kandesin?
Nefs ü candan geçdik ammâ, sen doyulmaz handesin