TRT Repertuar Numarası:1871BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıBağdat'lı RuhıMakamıŞehnazUsulüYürük SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bir devlet içün çerha temennadan usandık
Bir vasl içün ağyare müdanadan usandık
Hicrin çekerek zevk-ı mülakatı unuttuk
Semest olalı, lezzet-i sahpadan usandık