TRT Repertuar Numarası:11781BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMustafa TahralıMakamıArazbar BuselikUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
İn mest eden, gönlü şu dünyaya meyüsah bası değil
Derd veren aşıka ekmek ve su kavgası değil
Aşkı mahkum eder aşıkları kadine gerek
Öle bin can ile sevdası bu dünyası değil

Bülbülün cüşu huruşun bilirim, sanma nedir
Gül bilir gerçi gül alamesi danası değil
Sussa bülbül gül-i nara bürünür allarına
Gül yanar, ateşe bilaşıkı şeydası değil