TRT Repertuar Numarası:11832BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıSultan Divani Hz.MakamıŞehnaz BuselikUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ta ezelden sıfat-i aşk ile mevsufuz biz
Ehl-i dil içre bu irfan ile marufuz biz

Ehl-i suret bizi bir zerre kadar fark edemez
Ehl-i mana gözüne gün gibi mekşufuz biz

Komşumuz can ile meydan-ı rızaya serimiz
Ne bilirdik güzelim emrine mevkufuz biz

Karımız yok sana teslim-i rızadan gayri
Derd-i aşkınla semai gibi me'lufuz biz