TRT Repertuar Numarası:6558BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıNeyzen Tevfik KolaylıMakamıBuselikUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer
Ömr-ü fâni gibidir gün de geçer dem de geçer
Gam karâr eyleyemez hande-i hürrem de geçer
Devr-i şâdî de geçer gussa-i mâtem de geçer
Iztırabın sonu yok sanma bu âlem de geçer
Gece gündüz yok olur ân-ı dem-â-dem de geçer
Otomatik oynat