TRT Repertuar Numarası:14074BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıAzız Mahmud Hüdaı Hz.MakamıGülizarUsulüSofyanFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Behey bülbül nedi feryad
Var eyle Hak'dan istimdad
Hudayn yad et olma yad
Kul ol kim olasın azad

Karin-i nefs-i emmare
Karib olur beyim mare
Çeker ol sahibin nare
İşi daim olur ifsad

Hitab-i "ir-ci'i" erse
Gönül matlubunu bulsa
Seray-i vahdete girse
Olurdu kadr ile a'yad

Hüdayi yalvar Allah'a
Yüz ur ol ali dergaha
Eren bir kalb-i agaha
Bulur matluba isti'dad