TRT Repertuar Numarası:11783BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMemduh CumhurMakamıBayatiarabanUsulüCurcunaFormuGazel
Notaları
Sözleri
Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicâbımız
Hüsn'ün yolunda Aşk'a bürünmüş türâbımız

Yâd eyledikçe dil gîce-gündüz cemâlini
Bir özge nâz niyâz oldu hâbımız

Dîvâne Aşk Hüsn'ünü tasvîre yeltenir
Tasvîri nehyederken ilâhi Kitâbımız

Hicrânı söylesin ebediyyen usanmasın
Sevdâlı nağmelerde dolaşsın rebâbımız

Cumhûr! Arzıhâlini arz eyle dostuna
Dinmez cihanda hasretimiz ızdırâbımız