TRT Repertuar Numarası:11843BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıYılmaz SoyerMakamıMuhayyer KürdıUsulüSofyan-CurcunaFormuFantezi
Notaları
Sözleri
Çisil çisil bir mehtap hüzmesindeydi yüzün
Geceler gözlerinden devşirmişti siyahı
Sanki onun siyahı sevmekti günahı
Yankı yankı yollarken karanlıklara ahı,
O nemli karanlığa apanansız değdi yüzün,
O gün bu gün hep sessiz ağlaşırlar geceler,
Ruhumla bir dost gibi anlaşırlar geceler.
Otomatik oynat