TRT Repertuar Numarası:11812BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıYahya Kemal BeyatlıUsulüAksakFormuMün.
Notaları
Sözleri
Yarab ne müsavatı, ne hürriyeti ver
Hatta ne o yoldan gelecek şöhreti ver
Hep neş' veren aşkı terennüm dilerim
Yarab bana bir ses yaratan kudreti ver