TRT Repertuar Numarası:4108BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıAbdullah EşrefoğluMakamıTahir BuselikUsulüMüsemmenFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ey göngeül bir derde düş kim anda derman gizlidir
Gel karış bir katreye kim anda umman gizlidir
Ter idüp can-ü cihanı gey feragat cübbesin
Bu feragat cübbesinde sırr-ı sultan gizlidir