TRT Repertuar Numarası:11831BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıNeyzen Tevfik KolaylıMakamıŞedarabanUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Mahrem ettim rûhumun esrârınâ peymâneyi
Dinlemez gönlüm bu emri nakzeden efsâneyi
Secde kıldım sâkıye pir-i muganın aşkına
Can ü dilden kıble yaptım küşe-i meyhaneyi