TRT Repertuar Numarası:11834BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıDıvane Mehmet Çelebi(Dıvani Hz)MakamıTahirUsulüSofyanFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ne aşka sabreder oldum, ne akıl ile yarım
Ne karı başa çıkardım, ne belli bikarım
Bela bir aşk ile hayfa ki ne olduğum bilmem
Bu anlanır elemimden ki aşık-i zarım
Sema-i gibi ben ol bi hodemki alemde
Ne çare oldu visalene belli naçarım
Ne derdi çekmeğe razı ne isterim derman
Ne sıhhat üzreyim el hak ne safi bimarım