TRT Repertuar Numarası:11833BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMustafa Nafiz IrmakMakamıŞehnazUsulüYürük SemaıFormuY.S.
Notaları
Sözleri
Bir ehl-i dilim, kubbe-i manada gözüm yok
Üftadeyim amma, gül-i ranada gözüm yok
Bir katre hevestir bana dehrin zer-ü simi
Rüyada bile gevher-i yektada gözüm yok