TRT Repertuar Numarası:14068BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıAzız Mahmud Hüdaı Hz.MakamıNikrızUsulüDüyekFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Bunda gelen eger pir ü civandır
Üryan gelip yine üryan giderler
Eğer geda eger şah-ı cihandır
Üryan gelip yine üryan giderler


Beğenmeyen kişi bunda abayı
Bir gün olur bu halkın hak-i payı
Soyarlar eğninden atlas kabayı
Üryan gelip yine üryan giderler


Terkeyle erkenden nefsin hevasın
Sadık kul ol gözle mevla rızasın
Komazlar kişinin fahir libasın
Üryan gelip yine üryan giderler


Aldanup kalma bu fani seraya
Nazar eyle Muhammed Mustafa'ya
Eğer dünyaya ger mülk-i bekaya
Üryan gelip yine üryan giderler
Otomatik oynat