TRT Repertuar Numarası:11804BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıMemduh CumhurMakamıHüseyniUsulüDüyekFormuDestan
Notaları
Sözleri
Bugün yavaş.. yavaş ak, coşup da dönme sele
Benim kanımla sulanmış vatan türâbına bak ;
Budin'de diktiğimiz gül dolaşsın elden ele
Aziz gül baba'nın hâke intisâbına bak ;

Eceli gelip beni kandırdı çok şükür suyuna
Gözüm açık gidiyor son seferde nazlı tuna ;
Alıp götürdüğün enginde cennet olsa bile,
Budin'den ayrılışın sonsuz ızdırabına bak ;

Bu beldelerde derindir, silinmez izlerimiz
Şafakta nazlı budin beklesin visâlimizi ;
Serin pınarlarımız, gür akan nehirlerimiz,
Akıncı cedlerimiz anlasın melâlimizi....

Yorulmuşum bu sefer gelmeden yolun sonuna,
Biraz da sen dile gel, susma söyle, söyle tuna ;
Mohaç, yanıkkale, eğri, bütün şehirlerimiz,
Unutmasın ebediyyen bu hasbıhâlimizi...