TRT Repertuar Numarası:11790BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıAzız Mahmud Hüdaı Hz.MakamıÇargahUsulüDevr-i KebırFormuBeste
Notaları
Sözleri
Aşıkın maksûdu ol mahbûb-i bî-hemtâ imiş
Himmeti gâyet bülend-i matlabl bâlâ imiş
Nûr-i pâk-ı hakkı hakkıyle şuhûd et, ey gönül
Bunda yârin görmeyen yârın dahi âmâ imiş
Otomatik oynat