TRT Repertuar Numarası:11818BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıNeyzen Tevfik KolaylıMakamıNihavendUsulüDüyekFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Gezindim saz-ı hicranımla binbir perde üstünde
Şu aheng-i hayatın darbını taksîme yeltendim
Kârar ettim adem-âbâd-ı gamda, fasl-ı hiçide
Şunu derkeyledim ancak ki barın kendime kendim