(1866 – 30 Aralık 1927)
İstanbul’da doğdu. On üç yaşında Muzıka-yı Hümayun’a, yani Osmanlı sarayının müzik okuluna alınarak eğitildi. Lâtif Ağa’dan Türk Musikisi ve Zâti Arca’dan batı notası öğrendi. Kısa sürede padişah müezzini oldu ve serhânende, yani baş okuyucu olarak saray fasıl heyetini yönetti. Muzıka-yı Hümayun’da yarbay rütbesine kadar yükseldi. Musiki-i Osmanî Mektebi’ni kurdu ve birçok talebe yetiştirdi. İlk konservatuvarımız olan Dârülelhân’da hocalık yaptı. Günümüze, çok çeşitli makamlardan ve formlardan 500’ün üzerinde eseri ulaşmıştır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat