TRT Repertuar Numarası:11071BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıHüseyniUsulüYürük SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Yaktı cismim ateş-i sûzan-ı aşk
Pek harab etti beni hicrân-ı aşk
Aşkı-ı hüsrân dilde tüfân eyledi
Cüşa geldi bahr-i bî-pâyânı aşk