TRT Repertuar Numarası:10893BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıŞevkefzaUsulüCurcunaFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Üzme Allah aşkına artık yeter
Yok mudur kalbinde şefkatten eser?
Can mı almak maksadın ey işve-ger?
Bir değil vaslın senin bin can değer