TRT Repertuar Numarası:4223BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıUşşakUsulüHafifFormuKar
Notaları
Sözleri
Ey Padişehri saltanat-arayı yegane
Zatındır eden bahş-ı şeref şevket-ü şane
İkbalin ola haşre kadar na-mütenahi
Hür-u keremin münteşir aktar-ı cihane