TRT Repertuar Numarası:4180BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıHicazUsulüSemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ey mehlika ey gülbeden
Mahvoldu cismim naleden
Bu iltifatsızlık neden
Küsdüm sana gayetle ben

Hüsnü güzel bir nevcivan
Hiç görmemiş misli cihan
Gören aşık olur heman
Varsa eşi işte meydan
Otomatik oynat