TRT Repertuar Numarası:9426BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıFerahfezaUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Sen rengi şafaktan daha nevvar ve güzelsin
Sen ebri seherden dahi sehhar ve güzelsin
Ahengi maali okunur didelerinde
Sem razı kamerden de pür esrar ve güzelsin