TRT Repertuar Numarası:8787BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıFerahfezaUsulüSemaıFormuFantezi
Notaları
Sözleri
Pençe-i gamdan gönül bulmaz reha
Aşk esir etti beni dilber sana
Kıl terahum halime etme cefa
Aşk esir etti beni dilber sana

Dideme dar eyledi bu dehri ah
Cism-i zarım firkatim kıldı tebah
Yok mu canım halime bir kez nigah
Aşk esir etti beni dilber sana