TRT Repertuar Numarası:6331BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıDilkeşhaveranUsulüSengin SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Her şam ü seher leblerini büs edeyim ben
Sen ol bana saki civanım ver içeyim ben
Gel çek beni aguşuna sen söyle enisim
Bir merd-i garip misli yanıp can vereyim ben