TRT Repertuar Numarası:10902BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıSuzidilaraUsulüSengin SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Vâ'd etmi idin ey gül-i ter vakt-i şitâda
Yaz gelse de olsak yalıda zevk u sefâda
Geldi o zamanlar ki cihan feyz-nmâda
Mehtâb edelim ey mâh-ı nûr bu havâda