TRT Repertuar Numarası:447BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıDilkeşhaveranUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Andelib-asa bürünmüş cay-ı matem naleye
Dilfiribane sadası işledi gamhaneye
Gül, menekşe, lale, sümbül, nergiz eymiş boynunu
Diydeler dürdane serpti ebru çekmiş sayeye