TRT Repertuar Numarası:16024BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeySöz YazarıRıza EfendiMakamıDügahUsulüDüyekFormuTevşih
Notaları
Sözleri
Mirat-i, baht-ı kibriya-Ahmet Muhammed Mustafa
Uşşaka oldu rü-nüma-Ahmet Muhammed Mustafa

Ey kıble-gah-ı ins-ü can her dem safada in-ü an
Namınla oldu şadman-Ahmet Muhammed Mustafa

Nam-ı münifin her taraf, bulmaktadır izz-ü şeref
Sırr-ı selef, hayr-i halef- Ahmet Muhammed Mustafa

Nail olan irfanına, vasıl olur ikbaline
Ziynet-fezadır şanına-Ahmet Muhammed Mustafa

Ey maye-i sırr-ı ahad, senden meded, senden meded
Vird-i zebanımdır ebed-Ahmet Muhammed Mustafa

İsmi müsamahan evhar, eyler Rıza keşf-i sudur
Vermektedir nür-ü sürür-Ahmet Muhammed Mustafa