TRT Repertuar Numarası:6612BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıNikrızUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
İbrişim kuşak kuşanır
Saçağı yere döşenir
Sarmaya kollar üşenir
Ağam oğlan, kalk gidelim

Cigaranı yak gidelim
Bir tek rakı çek, gidelim

İbrişim kuşak belinde
Yavuklum eller elinde
Adı herkesin dilinde
Ağam oğlan

Cigaranı yak gidelim
Bir tek rakı çek, gidelim

İbrişim kuşak sarınmış
Niçin yar bana darılmış
Bir tek sözümden alınmış
Ağam oğlan kalk gidelim


Cigaranı yak gidelim
Bir tek rakı çak, gidelim
Gir koluma, gel gielim