TRT Repertuar Numarası:3482BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıFerahfezaUsulüDevr-i HindiFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Dinleyin sevda fezadır ah-î mahzûnânemi
Doldurun zehrâb-i gamla her zaman peymanemi
Nevşe âbâd etmesin varsın dîl-i virânemi
Doldurun zehrâb-i gamla her zaman peymanemi
Otomatik oynat