TRT Repertuar Numarası:2980BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıTebrızUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim
Gözlerin kirpiklerin sevda fezadır sevdiğim
Gamze-i mahmuruna canlar fedadır sevdiğim
Gözlerin kirpiklerin sevda fezadır sevdiğim