TRT Repertuar Numarası:7100BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıHicazkarUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Kemân ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu
Siyâh kâ'küllerinden söz uzandı kıyl ü kâl oldu
Acep târif olunmaz derd ü âlâm ü gama düştüm
Halâs olmak bu âteşden bana emr-i muhâl oldu