TRT Repertuar Numarası:2114BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıNişaburekUsulüHafifFormuBeste
Notaları
Sözleri
Bire kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem
Câmi lebini neşve-i sahbâya değişmem
Ermezken elim meyvei vasla yine amma
Bûkâmeti mezununu tubâya değişmem

Gel nazlı cenân gonca dehân sen kâşı kemansın a civan
Bir kerre yüzün görmek için kalmadı sabrım gel aman