TRT Repertuar Numarası:6065BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıBestenigarUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Hasretzedenin âhına canlar dayanır mı
Me'yûs gönül âh ü eninden usanır mı
Bî-baht olanın derdine âlem inanır mı
Bî-hûde yere kanlara gözler bulanır mı