TRT Repertuar Numarası:6453BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıŞevkutarabUsulüDevr-i HindiFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Hiç kabul eyler mi aya kıyl-ü kali gözlerin
Nur-i didem mest ederken ehl-i hali gözlerin
Ah nasıl baygın bakış bu söyle ey hurşid-i misal
Nur-i didem mest ederken ehl-i hali gözlerin