TRT Repertuar Numarası:9540BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıNihavendUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Seni hükm-ü ezel âşûbu devrân etmek istermiş
Beni bahtım gibi zârû perişân etmek istermiş
Meğer sâki-i devrânın füsûn-u işveden kasdı
Beni bir câm ile rüsvây-ı devrân etmek istermiş