TRT Repertuar Numarası:4354BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıUşşakUsulüMüsemmenFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Eylemiş zalim felek alamına me'mem beni
Ta'liim handan olur gördükçe feryadzen beni
Etmedi baht-ı siyahım bir gün olsun şen beni
Kurtar Allah'ım hemen can ü cihandan sen beni