TRT Repertuar Numarası:10396BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıArazbar BuselikUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Şebistanı hakikat de hilali mahı enversin
Ne layıkdır seni hurşidü mahe teşbih etmektir