TRT Repertuar Numarası:1817BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıFerahfezaUsulüSofyanFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bir beyaz zanbak hayâl ettim ben seni
Gülşenin vakt-i bahârın has nevresi
Tâ'rif eder ziyâ-yı kamer hep seni
Gülşenin vakt-i bahârın has nevresi